Odpowiedzi

2010-04-11T09:26:15+02:00
Narysuj prostą pionową (maszt) i podpisz, że ma długość 15m. Dorysuj do niej cień (prosta równoległa stykająca się na dole masztu) i zaznacz jego długość (2m). Obok Narysuj taki sam rysunek tylko, że z innymi oznaczeniami (prostą pionową podpisz jako x który jest wysokością drzewa i prostą równoległą x-19,5 która jest długością cienia drzewa.
Obliczenia:
wysokość masztu do cienia masztu ma by równa wysokości drzewa do cienia drzewa:
15/2=x/x-19,5
wyliczamy z tego równania x:
2x=15(x-19,5)
2x=15x-292,5
2x-15x=-292,5
-13x=-292,5//-13
x=22,5

odp. Wysokość drzewa jest równa 22,5m.
5 4 5