1 ) Wyjaśnij, dlaczego większość państw demokratycznych rzadko wykorzystuje model demokracji bezpośredniej.

2 ) Wyjaśnij na czym polega podstawowa różnica pomiędzy demokracją pośrednią a bezpośrednią.

3 ) Wskaż właściwe dokończenie zdania.
* - Aby parlament zajął się daną inicjatywą obywatelską, musi ona zostać poparta przez :

a) rząd
b) wszystkich obywateli
c) 100 tys. obywateli
d) prezydenta

1

Odpowiedzi

2010-04-11T23:23:49+02:00
1.Jest to praktycznie niemożliwe ponieważ gdy kraj ma dużą ilość obywateli ciężko jest wysłuchać każdego po kolei. Demokracja bezpośrednia została zastąpiona pośrednią. najwyższa władza należy do narodu , jednak rządy w jego imieniu sprawują przedstawiciele wybrani przez niego w wyborach. Mimo iż współczesna demokracja ma charakter przedstawicielski, istnieją w niej także pewne formy demokracji bezpośredniej. Najpopularniejszą z nich jest referendum.
2. Różnica polega na tym że w demokracji pośredniej naród wybiera sobie przedstawicieli którzy decydują o państwie.
3.nie chce powiedzieć źle ale wydaje mi się że przez prezydenta.
22 4 22