1) oblicz ilu molom żelaza odpowiada 3,01×10²³

2)zmieszano 200g 5-procentowego roztworu węglanu sodu z 400g 7-procentowego roztworu tej samej soli. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.
prośże
najszybsza dobra odpowiedz zostanie najlepsza....
:)

1

Odpowiedzi

2010-04-11T13:22:58+02:00
1 mol- 6,02 x 10 do 23
X -3,01 x 10 do23
X=0,5 mola

Cp=ms/mr x 100%
0,05=ms/200
ms=0,05 x 200
ms=10g

0,07=ms/400g
ms=400 x 0,07
ms=28g

Cp=38/600 x 100%
Cp=6,3 %

odp. 6,3 %