Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T13:58:28+02:00

2NaOH+ H2CO3---> Na2CO3 + 2H2O
 2NaOH + CO2 ---> Na2CO3 + H2O

2NaOH+ H2SO3---> Na2SO3 + 2H2O
2NaOH +MgSO3---> Na2SO3 + Mg(OH)2

3NaOH + H3PO4 ---> Na3PO4 + 3H2O
3NaOH + AlPO4 ---> Na3PO4 + Al(OH)3

NaOH+HNO3 --->NaNO3 + H2O
3NaOH + Fe(NO3)3---> 3NaNO3 + Fe(OH)3

4 4 4
2010-04-11T14:04:56+02:00

1.węglan sodu
2NaOH+H2CO3->Na2CO3+2H2O

CO2+2NaOH->Na2CO3+H2O

2.siarczan(IV) sodu
H2SO3+2NaOH->Na2SO3+2H2O

SO2+2NaOH->Na2SO3+H2O

3.fosforan(V) sodu
3NaOH+H3PO4->Na3PO4+3H2O

P4O10+12NaOH->4Na3PO4+6H2O

4.NaOH+HNO3->NaNO3+H2O

N2O5+2NaOH->2NaNO3+H2O

3 5 3