Panowanie Bolesława Chrobrego obfitowało w wiele wydarzeń. Wybierz cztery z nich, każde zatytułuj, wskaż miejsce i czas oraz podaj dwa argumenty, którymi uzasadnisz, że wybrane przez Ciebie wydarzenie było istotne dla Bolesława i jego państwa.

Znajduje się to w ćwiczeniach "Bliżej historii" do klasy 1. Gim.
to jesty tak:tytul
data
miejsce
argumety
1.
2.
dzieki:)

1

Odpowiedzi

2010-04-13T13:28:58+02:00
Tytuł: Misje biskupa Wojciecha
Data: 997 r.
Miejsce: tereny zamieszkane przez pogańskich Prusów
Argumenty:
1. Nawrócenie części pogan.
2. Biskup został patronem państwa piastowskiego i apostołem chrystianizacji ludów pogańskich.

Tytuł: Zjazd w Gnieźnie
Data: 1000 r.
Miejsce: Gniezno
Argumenty:
1. Na zjeździe ogłoszono decyzję papieża o utworzeniu arcybiskupstwa (metropolii) w Gnieźnie.
2. Postanowienia zjazdu gnieźnieńskiego wzmocniły niezależność Polski.

Tytuł: Wyprawa na Kijów
Data: 1018 r.
Miejsce: Kijów
Argumenty:
1. Dziki tej interwencji została przywrócona władza, usuniętemu z kijowskiego tronu zięciowi Bolesława, Świętopełkowi.
2. Polacy wywieźli z Rusi cenne łupy, wracając przyłączył Chrobry do Polski Grody Czerwieńskie, utracone w 981 r.

Tytuł: Koronacja
Data: 1025 r.
Miejsce: katedra gnieźnieńska
Argumenty:
1. Fakt ten podkreślił niezależność państwa, gdyż według zasad panujących w średniowieczu tytuł królewski dawał większą niezależność niż książęcy.
2. Korona wywyższała Chrobrego ponad pozostałych członków dynastii.6 5 6