Zad.1. czym sie rozni absolutyzm od absolutyzmu oswieconego?
zad.2.poglady gloszone w sredniowieczu?
zad.3.data wybuchu Wielkiej Rewolucji francuskiej. podaj tez:3 przyczyny. wydarzenie od ktorego sie zaczelo.co stalo sie z krolem Ludwikiem XVI? kto wprowadzil wielki terror?
kiedy powstalo USA?kiedy uchwalono konstytucje i jakie wprowadzila ona zasady funkcjonowania panstwa?

dam naj:)dzięki:)

1

Odpowiedzi

2010-04-11T14:57:21+02:00
Zad 1.
Absolutyzm to forma rządów sprawowanych bezpośrednio przez króla(i jego przedstawicieli).W tej formie król skupia w swoich rękach władzę ustawodawczą,wykonawczą i sądowniczą.
Absolutyzm oświecony polega na tym,że władca uznaje niektóre zasady umowy społecznej między nim a społeczeństwem(np.wolność religijna)pozostaje jednak monarchą absolutnym sprawującym władzę nad wszelkimi dziedzinami administracji państwowej.

zad 2.
Zależy o jakie poglądy chodzi.Jeśli chodzi o władzę to wtedy panowały stosunki feudalne i zasada,,wasal mojego wasala nie jest moim wasalem".Osłabiały one znacznie związek króla z poddanymi.Chłopi musieli odpracowywać pańszczyznę w majątkach rycerstwa,które posiadało większość ziemi.
A w poglądach religijnych wyznawano teocentryzm tzn.Bóg był w centrum zainteresowania człowieka i na nim ludzie skupiali prawie całą swoją uwagę.

zad 3.
Rewolucja francuska miała miejsce w 1789r.
Przyczyny:
*nieudolne rządy następców Ludwika XIV
*niezadowolenie wśród stanu trzeciego(burżuazji)dążącego do udziału we władzy
*klęski głodu spowodowane przez mroźną zimę,duże zadłużenie zagraniczne Francji

Wydarzeniem ,które zapoczątkowało rewolucje była odmowa burżuazji udziału w Obradach Stanów Generalnych przez króla.
Król Ludwik XIV został oskarżony o zdradę narodu i zgilotynowany na Placu Rewolucji(wcześniej stała tam Bastylia).
Terror wprowadzili radykałowie jakobini,a właściwie Robespierre(nieprzekupny) podczas jego rządów życie straciło około 16 tys.ludzi podejrzanych przez niego o sprzyjanie monarchii(skazał on na śmierć nawet jednego z przywódców rewolucji Dantona).

USA powstało po uchwaleniu Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w 1776r.
Konstytucja została uchwalona w 1787 r.
Wprowadzała ona m.i. trójpodział władzy,urząd prezydenta, równość obywateli, i prawo wyborcze dla białych mężczyzn(była to pierwsza na świecie konstytucja)
1 1 1