Uzupełnij tabelkę dotyczącą władzy w Stanach Zjednoczonych w XVIII w:
1.władza ustawodawcza:
a)nazwa organu
b)uprawnienia
2.władza wykonawcza:
a)nazwa organu
b)uprawnienia
3.władza sądownicza
a)nazwa organu
b)uprawnienia


prosze pomóżcie!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T17:12:00+02:00
1. Władza ustawodawcza: kongres- ustalał podatki, przyjmuje ustawy, może postawić prezydenta w stan oskarżenia. Składa się z:
-Izba reprezentantów: Ustawodawstwo w sprawach wspólnych, rozpatrywanie projektów ustaw podatkowych, impeachment- możliwośc oskarżenia prezydenta.
-Senat: Udzielanie zgody na traktaty międzynarodowe, udzielanie zgody na nominację prezydenta, wydawanie wyroków.

2. Prezydent- Wybierany na cztery lata w maksymalnie dwóch kadencjach w wyborach pośrednich. Głowa państwa, prowadzi politykę zagraniczną, zgłasza projekty ustaw, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, szefem rządu. mianuje sekretarzy stanu, wyższych urzędników, oficerów, sędziów. Posiada prawo veta zawieszającego wobec ustaw kongresu.

3. Władza Sądownicza. Sąd najwyższy (sędziowie dożywotnio mianowani przez prezydenta) orzeka w sprawach zgodności prawa z konstytucją, rozstrzyga spory między organami władzy