Planeta Nowa 2, zadanie 3 str. 39.

Dopasuj terminy do podanych niżej definicji:
góra lodowa, lodowiec szelfowy, toros, nunatak, bariera lodowa, oaza, pak lodowy, Innuici.

1. Szczyt, grzbiet górski lub wzniesienie wystające ponad powierzchnię lądolodu - ...............

2. Część lądolodu spływająca z lądu do morza - .................

3. Obszar na Antarktydzie pozbawiony lodu, charakteryzujący się łagodniejszym klimatem - ...............

4. Wieloletni, pływający lód morski - ...................

5. Pływająca po morzu wielka bryła lodu, oderwana od czoła lodowca szelfowego - ....................

6. Wysokie, strome czoło lodowca szelfowego - ....................

7. Mieszkańcy wschodnich i zachodnich wybrzeży Grenlandii - ................

8. Spiętrzone przez wiatr i prądy morskie zwały spękanego lodu - .................

1

Odpowiedzi

1. nunatak
2. lodowiec szelfowy
3. oaza
4. pak lodowy
5. góra lodowa
6. bariera lodowa
7. lnnuici
8. toros
337 4 337
Komentarz został usunięty
Komentarz został usunięty
DZięki