Zad1.
w pewnym gimnazjum liczącym 432 uczniów stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców wynosi 4:5.ile dziewcząt i ilu chłopców jest w tej szkole?
zad2.
o której godzinie między 23;30 a północą stosunek liczby minut, których brakuje do północy, do liczby minut, które upłynęły od 23;30, jest rónne1/4?
zad3.
w firmie Transan pracuje o 6 mężczyzn więcej niż kobiet i na każde 4 kobiety przypada 5 mężczyzn.ilu pracowników liczy firma Transan?
PROSZĘ POMÓŻCIE

3

Odpowiedzi

2010-04-11T16:04:14+02:00
Zad1
Analiza: spr:
432-tyle jest uczniów razem 192+240=432
4x-liczba dziewcząt
5xliczba chłopaków
rozwiązanie:
432=4x+5x
432=9x
432/9=9x/9
x=48

4x=4*48=192
5x=5*48=240
1 5 1
2010-04-11T16:08:44+02:00
Zad1
4x+5x =9x= 432 <-- w sumie jest tylu uczniów
9x=432/:9
x=(432:9)
x=48

48 razy 4=192
48 razy 5=240

192+140=432 ;)

Odp. w tym gimnazjum jest 192 dziewczyn i 240 chłopców

zad2
23:52 i 30 sekund.

zad 3

6 razy 5 = 30<-- tyle jest mężczyzn
6 razy 4 =24 <-- tyle jest kobiet
30 + 24 = 54 <-- tyle jest osób pracujących w tej firmie

2010-04-11T16:14:58+02:00
Zad 1.
4 + 5 = 9
432/9 = 48
4 * 48 = 192 - dziewczyny
5 * 48 = 240 - chłopcy