Zad 1. Z trójkąta równobocznego o boku 12 wycięto koło wpisane w ten trójkąt. Oblicz pole pozostałej części trójkąta.

Zad. 2. W kwadrat o boku długości 9 wpisano okrąg, a następnie opisano na nim okrąg. O ile długości okręgu opisane jest większa od długości okręgu wpisanego?

Zad 3. Na okręgu o promieniu 5 opisano trójkąt prostokątny. Jedna z jego przyprostokątnych ma długość 12. Oblicz pole tego trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:44:29+02:00
Zad 1. dane:
Trójkąt równo boczny, bok 12
koło wpisane.
szukane:
figura ograniczona trójkątem i kołem
h=12/2 * √2
h=6 √2
r=1/3 h
r=2 √2
Po=Pi*r*r
Po=pi*8
Po=8pi
P trójkąta=1\2a*h
p trójkąta= 6*√2
P trójkąta =6√2
Pf=6√2 - 8pi√
9 2 9