Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T18:13:57+02:00
Pod koniec XVII w.rozpoczął się ,trwający przez całe następne stulecie,okres rewolucyjnych odkryć naukowych,nazywany wiekiem nauki.Dzięki rozwojowi medycyny i poprawnie higieny, w XVIII w ,nastąpił szybki wzrost liczy ludności Europy.Pod koniec tego stulenia wynaleziono pierwszą szczepionkę (przeciw ospie).Położono w ten sposób kres epidemiom,nękających ludzokość od najdawniejszych czasów. Najważniejszych odkryć dokonano jednak w dziedzinie nauk ścisłuch.Anglik Izaak Newton sformułował praw powszechnego ciązenia ,Antoine Lavoisier zbadał skład powietrza i wody.Nowe odkrycia naukowe znajdowały zastosowanie w praktyce, więc rozwijała się też technika.Dziś te wynalazki nie budzą żadnego zdziwienia.Wówczas burzyły one utrwalone przez setki lat poglądy i zmieniały życie człowieka, czyniąc je łatwiejszym i bardziej bezpiecznym.

Filozofowie i encyklopedyści
W dziejach kultury europejskiej XVIII w określa się jako epokę oświecenia. Ze wzglęu na rozwój myśli filozoficznej nazywany jest on takżę wiekiem filozofów. Głównym zadaniem stawianym w szkole było nauczenie krytycznego myślenia. Filozofowie Wolter i Denic Diderot głosili, że tylko ludzie oświeceni potrafią właściwie wykorzystywać nowe osiągnięcia naukowe i techniczne.Dzięki książkom drukowanym w coraz większych nakładach poglądy te docierały do najdalszych zakątków Europy i Ameryki. Najważniejszym przedsięwzięciem wydawniczym była "Encyklopedia,albo słownik nauk,sztuk,rzemiosł" nazywany wielką encyklopedią francuzką.

Krytyka państwa i Kościoła :
Wiek oświecenia był okresem krytyki duchowieństwa.WIelu ówczesnych myślicieli zwanymych deistami uważało że "Bóg jak wielki zegarmistrz raz nakręcił zegar świata i nikt nie musi się już teraz nim zajmować". Poglądy takie nazywane ateizmem stanowiły zagrożenie dla Kościoła. Pod wpływem nowych idei zarówno w Kościołach protenstanckich jak i Kościele katolickim przeprowadzono reformy. Myśl oświecenia zagrażała także monarchii absolutnej. Dotychczas utrzymywano bowiem, że władza monarchów jest święta i pochodzi od Boga . Gdy zaczęto wątpić w istnienie Boga , świętość władzy również mogła stracić rację bytu. Powszechne niezadowolenie budziły takżę przywileje władców i tzw, wyższych stanów czyli arystokracji. Pierwsze stowarzyszenie masońskie, czyli loże wolnomularskie powstały na początku XVIII w . w Angli i Francji. SKupiały one przestawicieli bogatego mieszczaństwa i arystokracji , głoszących moralne doskonalenie człowieka oraz braterstwo ludzi bez względu na pochodzenie,religię i narodowość. Ruch ten został z czasem potępiony przez Kościół i w wielu krajach zakazany
1 1 1