Odpowiedzi

2010-04-11T18:38:59+02:00
Zjawiska wulkaniczne prowadzą do zmiany w krajobrazie.

Cechy negatywne;

1.Silne wybuchy(erupcje) prowadzą do powstania wysp na morzach ale niekiedy przyczyniają się do ich nagłego zniszczenia.
2.Niespodziewane wybuchy wulkanów wielokrotnie przyczyniły się do śmierci wielu tysięcy osób.
Wybuchy podmorskich wulkanów wywołują tsunami które pozostawiają katastrofalne skutki.

Cechy pozytywne;

1.Popioły wulkaniczne użyźniają glebę, co sprzyja wzrostowi roślin.
2.Widowiska erupcji wulkanów są atrakcjami turystycznymi na skalę światową.
1 5 1