W biuletynie internetowym przeczytałeś/aś artykuł popierający ściąganie na egzaminach. Chcesz wziąć udział w dyskusji na ten temat. W liście do redakcji na ten temat wyraź swoje oburzenie i zakwestionuj opinię autora.
- podaj cel listu oraz temat artykułu i nazwisko jego autora
- opisz poglądy autora i wyjaśnij, jakie uczucia wzbudziła w Tobie treść artykułu
-poinformuj, z czym się nie zgadzasz i podaj uzasadnienie swojej opinii
-wyraź nadzieję, że Twój list zostanie opublikowany na stronie internetowej i że inni czytelnicy wezmą udział w dyskusji

Długość listu powinna wynosić ok 120-150 słów. Podpisz się jako XYZ.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T13:59:06+01:00
Dear Mr Cromwell,
I am writting to you, because I want to take a part in discussion about an article, which I have recently read in your bulletin in the internet. It was about cheatting during an examination. James Wilson wrote this article.
Author wrote that cheatting on examination is good, because you do not have to learn anything. It is enought to have cribs. He encouraged students to do it to have better results of examination than students, who learn. This article aroused negative feeling. I disagree with him. In my point of view it is unjust for students who spend many time on learing without time for entertaining . These people, who are cheatting go to a university, but they have not enough knowledge to continue academic education and they do not graduate from a university.
I hope that you will publish my letter on website and I hope too that other reader will take a part in discussion.
Your faithfully,
XYZ

Tylko policz słowa. Jest ok. 140-160.
3 3 3