Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T19:28:38+02:00
Aktywne sposoby ograniczania bezrobocia:

- ochrona istniejących miejsc pracy.
- udzielanie kredytów na zasadach preferencyjnych przędsębiorcom i bezrobtnym w celu tworzenia miejsc pracy.
- organizowanie prac interwencyjnych (publicznych, sezonowych)
- możliwośc zatrudniania u pracodawców zagranicznych

Pasywne sposoby ograniczania bezrobocia:

- zasiłki dla bezrobotnych, zapomogi
- promowanie pracy w niepełnym wymiarze pracy
- obnieżenie wieku emerytalnego
- wydłużenie czasu w służbie wojskowej