Odpowiedzi

2013-07-03T12:58:24+02:00

g(x)=-x²+3.

a=-1     b=0   c=3                          = >               a<0 parabola ramionami w dol

Δ= 0²-4·(-1)·3=0+12=12

√Δ=√12=√(2²·3)=2√3

x₁= (0-2√3) / (2·(-1))  = ( -2√3) / (-2) = -√3

x₂ =  (0+2√3) / (2·(-1))  = ( 2√3) / (-2) =√3

 

p  =  0/(2·(-1))  =  0/(-2) = 0

q= (-12)/(4·(-1)) = (-12)/(-4)= 3

W(p,q)

W(0,3)