PRZYJEMNE I NIETRUDNE ZADANIA ; D PROSZĘ O POMOC.


1. Jeżeli jedynymi siłami działającymi na dwa początkowo nieruchome ciała są siły ich wzajemnego przyciągania to po upływie pewnego czasu:
A) większą predkośc osiągnie ciało o mniejszej masie
B) większą prędkośc osiągnie ciało o większej masie
C)prędkości obu ciał będą równe i różne od zera
D) prędkości ciał pozostaną równe zeru.


2. Uzwojenie wtórne transformatora składa się z 200 zwojow a pierwotne z 50. Moc prądu w uzwojeniu wtórnym transformatora w porównaniu z mocą w jego uzwojeniu pierwotnym będzie:
A) 8 razy większa
B) 4 razy większa
C) 2 razy większa
D) taka sama lub mniejsza

3. Gdy fala świetlna przechodzi z powietrza do szkła, nie zmienia sie jej :
A) prędkośc i częstotliowsc
B)częstotliwosc i długoś
C)długośc i prędkośc
D) częstotliwośc.

4. Gdy fala świetlna przechodzi z powietrza do wody, jej:
A) prędkośc maleje a długoś rośnie
B) prędkośc rosnie a długośc maleje
C)prędkośc i długośc rosną
D) prędkoś i długośc maleja

5. Masa składającej się z dwóch części rakiety kosmicznej wynosi 400 t. Rozłączenie obu części nastąpiło gdy rakieta miała prędkośc 3km/h. Po rozłączeniu obie części poruszały się w pierwotnym kierunku, przy czym prędkosc tylnej części o masie 300 t wynosiła 2km/h. Oblicz prędkośc przedniej części rakiety. Zapisz obliczenia.

ODP: Prędkośc przedniej czesci rakiety wynosiła. ....


6. Jadący z prędkoscia 20cm/s wagonik o masie 200g zderzył się z nieruchomym wagonikiem o masie 100g w wyniku czego wagoniki sczepiły się i potoczyły dalej razem. Oblicz prędkośc wagonikow po zderzeniu. Zapisz Obliczenia.

ODP: Po zderzeniu prędkoś wagoników wynosiła . . .

7.Siły akcji i reakcji z jakimi działaja na siebie dwa ciała:
A) nigdy się nie równoważą
B)Zawsze się rownoważą
C) równoważą się tylko wówczas gdy ciała na które działają mają równe masy
D) nie równoważą się tylko wówczas gdy ciała na które działają nie stykają się ze sobą

2

Odpowiedzi

2010-04-11T23:31:44+02:00
PRZYJEMNE I NIETRUDNE ZADANIA ; D PROSZĘ O POMOC.


1. Jeżeli jedynymi siłami działającymi na dwa początkowo nieruchome ciała są siły ich wzajemnego przyciągania to po upływie pewnego czasu:
A) większą predkośc osiągnie ciało o mniejszej masie
B) większą prędkośc osiągnie ciało o większej masie
C)prędkości obu ciał będą równe i różne od zera
D) prędkości ciał pozostaną równe zeru.

A

2. Uzwojenie wtórne transformatora składa się z 200 zwojow a pierwotne z 50. Moc prądu w uzwojeniu wtórnym transformatora w porównaniu z mocą w jego uzwojeniu pierwotnym będzie:
A) 8 razy większa
B) 4 razy większa
C) 2 razy większa
D) taka sama lub mniejsza

3. Gdy fala świetlna przechodzi z powietrza do szkła, nie zmienia sie jej :
A) prędkośc i częstotliowsc
B)częstotliwosc i długoś
C)długośc i prędkośc
D) częstotliwośc.
D
4. Gdy fala świetlna przechodzi z powietrza do wody, jej:
A) prędkośc maleje a długoś rośnie
B) prędkośc rosnie a długośc maleje
C)prędkośc i długośc rosną
D) prędkoś i długośc maleja
D

5. Masa składającej się z dwóch części rakiety kosmicznej wynosi 400 t. Rozłączenie obu części nastąpiło gdy rakieta miała prędkośc 3km/h. Po rozłączeniu obie części poruszały się w pierwotnym kierunku, przy czym prędkosc tylnej części o masie 300 t wynosiła 2km/h. Oblicz prędkośc przedniej części rakiety. Zapisz obliczenia.
zasada zachowania pedu
(M+m)V = MV1 + mV2
V2 = (M+m)V - MV1/ m = 333333-166666 /100000 =1,7 m /s
ODP: Prędkośc przedniej czesci rakiety wynosiła. ....


6. Jadący z prędkoscia 20cm/s wagonik o masie 200g zderzył się z nieruchomym wagonikiem o masie 100g w wyniku czego wagoniki sczepiły się i potoczyły dalej razem. Oblicz prędkośc wagonikow po zderzeniu. Zapisz Obliczenia.
mv1+Mv2 = (m+M)V
V= mv1/m+m = okolo 0,13 m/s
kazda jednostke w SI, czyli cm na metry, gramy na kg, ped drugiego zerowy bo spoczywal wiec v2 = 0
ODP: Po zderzeniu prędkoś wagoników wynosiła . . .

7.Siły akcji i reakcji z jakimi działaja na siebie dwa ciała:
A) nigdy się nie równoważą
B)Zawsze się rownoważą
C) równoważą się tylko wówczas gdy ciała na które działają mają równe masy
D) nie równoważą się tylko wówczas gdy ciała na które działają nie stykają się ze sobą
B
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T00:05:16+02:00
1. Jeżeli jedynymi siłami działającymi na dwa początkowo nieruchome ciała są siły ich wzajemnego przyciągania to po upływie pewnego czasu:
A) większą predkośc osiągnie ciało o mniejszej masie
B) większą prędkośc osiągnie ciało o większej masie
C)prędkości obu ciał będą równe i różne od zera
D) prędkości ciał pozostaną równe zeru.

A

2. Uzwojenie wtórne transformatora składa się z 200 zwojow a pierwotne z 50. Moc prądu w uzwojeniu wtórnym transformatora w porównaniu z mocą w jego uzwojeniu pierwotnym będzie:
A) 8 razy większa
B) 4 razy większa
C) 2 razy większa
D) taka sama lub mniejsza

3. Gdy fala świetlna przechodzi z powietrza do szkła, nie zmienia sie jej :
A) prędkośc i częstotliowsc
B)częstotliwosc i długoś
C)długośc i prędkośc
D) częstotliwośc.
D
4. Gdy fala świetlna przechodzi z powietrza do wody, jej:
A) prędkośc maleje a długoś rośnie
B) prędkośc rosnie a długośc maleje
C)prędkośc i długośc rosną
D) prędkoś i długośc maleja
D

5. Masa składającej się z dwóch części rakiety kosmicznej wynosi 400 t. Rozłączenie obu części nastąpiło gdy rakieta miała prędkośc 3km/h. Po rozłączeniu obie części poruszały się w pierwotnym kierunku, przy czym prędkosc tylnej części o masie 300 t wynosiła 2km/h. Oblicz prędkośc przedniej części rakiety. Zapisz obliczenia.
zasada zachowania pedu
(M+m)V = MV1 + mV2
V2 = (M+m)V - MV1/ m = 333333-166666 /100000 =1,7 m /s
ODP: Prędkośc przedniej czesci rakiety wynosiła. ....

Sorry,ale nie umiem 6 i 7 ;/