Odpowiedzi

2010-04-11T20:20:31+02:00
Tak więc elektrownie atomowe nie są w pełni dobrymi wynalazkami. Są wręcz zagrożeniem dla ludzkości, oczywiście, wtedy, gdy nastąpi awaria. Oto przykład: 26 kwietnia 1986 roku dwie potężne eksplozje zniszczyły główny reaktor elektrowni w Czarnobylu, mieście na Ukrainie. W rezultacie powstała chmura radioaktywnego izotopu, która przesunęła się nad całą Europą, od Irlandii po Grecję. Wypadek pociągnął za sobą natychmiastową śmierć 31 osób (wszyscy byli strażnikami lub pracownikami elektrowni) i ewakuację na stałe 130 000 osób. Szacuje się, że w wyniku raka wywołanego tą katastrofą, w ciągu następnych 60 lat umrze od 20 000 do 40 000 ludzi. 600 000 osób zakwalifikowano obecnie do grupy o zwiększonym ryzyku. Po wielu latach negocjacji, w grudniu 2000 roku zamknięcia elektrowni dokonał ówczesny prezydent Leonid Kuczma.

Nienajlepiej służącym ludzkości wynalazkiem jest wszelka broń niemyśliwska, to znaczy każda broń, której nie wykorzystuje się w celu zdobycia pożywienia lub wybicia nadmiernej liczby zwierząt ilości zwierząt. Tak więc wszelkie bomby, miny, granaty, działa, karabiny, materiały wybuchowe źle wpływają na ludzkość. Także broń chemiczna i biologiczna oraz gazy, wąglik, syntetyczne narkotyki zagrażają ludzkości.
Z „ekologicznego” punktu widzenia również statki, jako tani sposób transportu, negatywnie wpływają na środowisko, ponieważ przy zasysaniu wody do zbiorników balastowych ginie mnóstwo organizmów żyjących w wodzie i w ten sposób zakłóca to miejscowy ekosystem.
Takich i podobnych przykładów jest naprawdę wiele.
Wynalazkami, które dobrze służą człowiekowi są na przykład druk, piorunochron, fotografia, elektryczność, internet. Pozytywnie służą ludzkości wtedy, gdy mądrze się z nich korzysta.
Odkrycia są dobre, dlatego że przyśpieszają procesy naukowe w dążeniu do stworzenia nowego produktu, o ile i on nie zostanie źle wykorzystany.
Tomograf komputerowy jest dobrym wynalazkiem, ponieważ pozwala na diagnozę i wykrycie wczesnego stadium choroby, a co za tym idzie, rozpoczęcie leczenia.
Moim zdaniem określenie danego wynalazku dobrym, powinno być klasyfikowane najpierw pod względem zagrożenia dla życia, a dopiero później ekonomicznym.