Odpowiedz na pytania..."Krzyżacy"
1)Gdzie rozpoczyna się akcja?
2)W którym roku rozpoczyna się akcja?
3)Kto byl wtedy królem?
4)Kto przyjechał do gospody?
5)Kim był Zbyszko dla Maćka?
6)Komu składał śluby Zbyszko?
7)Jakie śluby składał?wymień
8)Gdzie mieszkali Maćko i Zbyszko?
9)Dlaczego Królowa zatrzymała się w gospodzie a nie u zakonników?
10)Ile lat miał Zbyszko?
11)Ile lat miała Danusia?
12 Czyją żoną była Anna Danuta?
13)Kto miał się urodzić w najbliższym czasie?
14)Jakie zabawy mieli przy stole Zbyszko z Danusią?
15)Skąd wracali Zbyszko z Maćkiem?
16)Dlaczego porzucili swoją osadę?
17)Dlaczego Danusia spadła z ławy?
18)Co śpiewała wtedy Danuśka?
19)Na czym grała dziewczyna?
20)Kto był wtedy mistrzem w Zakonie?

1

Odpowiedzi

2010-04-11T20:38:56+02:00
1 w karczmie po d jakimś tam tyńcem :D
2 Akcja powieści trwa 11-12 lat.Od ok.1399 do 1410.
3 król Władysław Jagiełło
4 królowa jadwiga
5 stryjem?
6 danusi
7 przynieść 3 czuby z hełmów krzyżackich
8 w bogdańcu
9 poniewaz juiz się tam rozgościli?
10 niewiem
11 niewiem
12 księcia mazowieckiego Janusza
13 dzieci zbyszka?
14 ?
15 z bitwy
16 chcieli odpocząć
17 ponieważ straciła rónowagę
18 ?
19 lutnia?
20 ?