Odpowiedzi

2010-04-11T21:36:33+02:00


Śmierć J. Stalina (1953r.) uruchomiła ważne procesy w kierownictwie partii. Zaczęto przykładać większą wagę do tworzenia pozorów normalności, szukać nowych rozwiązań.

na początku lat 50 PZPR przejęto władzę w Polsce. Decyzje podejmował Komitet Centralny. W lipcu sejm uchwalił ustawę o planie sześcioletnim.

4 3 4