Odpowiedzi

2010-04-11T22:38:41+02:00
1.Predyspozycje zawodowe to wrodzona skłonność do wykonywania jakiegoś zawodu .
2.Etyka zawodowa to odnosi sie do norm postepowania jakiejś grupy zawodowej .
3.Pozycja zawodowa to ze ktoś stanowi jakąś pozycję w danym zawodzie.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T23:00:15+02:00
"Etyką zawodową nazywamy spisane normy odpowiadające na pytanie, jak ze względów moralnych przedstawiciele danego zawodu powinni, a jak nie powinni postępować. Etyka zawodowa występuje w postaci norm zinstytucjonalizowanych (kodeksy, przysięgi, ślubowania) oraz norm formułowanych jako indywidualne propozycje, luźne lub stanowiące uporządkowany zespół postulatów."

Predyspozycje zawodowe - tzw. "zawodowe powołanie" każdego człowieka. Są to cechy człowieka, które pozwalają mu na wykonywanie określonej pracy, wybranego przez niego zawodu. Na predyspozycje zawodowe składają się osobiste zainteresowania człowieka oraz jego kompetencje. Dzięki określeniu swoich predyspozycji zawodowych można określić swoje realne cele w życiu zawodowym.

Pozycja zawodowa - szczebel zawodowy, szczebel na drodze kariery zawodowej. Pozycja zawodowa związana jest z adaptacją społeczno-zawodową w firmie. Określana jest na poziomie wykształcenia pracownika, jego ambicji oraz pracy. Szczytowym celem jest pozycja zawodowa, w której człowiek osiąga najwyższy szczebel kariery zawodowej.
2 5 2