1.dane sa proste o równaniach: l:2x-6y-2=0 i k: -x+3y+1=0 proste te są?

a) prostopadłe
b)sa przecinajace się ale nie są prostopadłe
c) nie maja punktów wspólnych
d) mają nieskończenie wiele punktów wspólnych

2. dany jest odcinek o końcach A=(5,4) B=(5,y) długość odcinka jest równa 7 . zatem B wynosi?

a) B=(5,3)
b) B=(5,3)V B= (5,-11)
c) B= (5,-11)
d) B=(5,-3)V B=(5,11)

1

Odpowiedzi

2010-04-11T22:36:13+02:00
1. d) bo te proste są takie same.