Zad1
Napisz wzory sumaryczne odpowiadające następującym nazwom:
a) kwas palmitynowy
b)octan etylu
c) propionian butylu
d) kwas octowy
e) alkohol etylowy
f) 2- metyloheksan-1- ol
g) glikol etylenowy
h) butanal
i) heksan-2on
prosze o szybkie rozwiązanie
dziękuje

1

Odpowiedzi

2010-04-14T22:15:34+02:00
Kwal palmitynowy C16H32O2
Octan etylu C4H8O2
propionian butylu ?
Kwas octowy C2H4O2
Alkohol etylowy C2H6O
2- metyloheksan-1- ol tego niestety nie wiem
glikol etylenowy C2H6O2
butanal C4H10O
Heksan-2-on C6H12O
1 2 1