Zad 1) Spośród wyrażeń algebraicznych wybierz wyrażenia arytmetyczne.
1. -5 + 2x
2. 2 x (½ * 4 - 8,3)
3. (-4)²
4.√₂₅a
5. (2 - x)²
6) 5² + 11²

Zad 2) Nazwij wyrażenia algebraiczne.
ab, ½d², ½(a - b) * h, ah, ½d₁d₂, abh, ⅓abh,
(c - d)², a² + b², √ab.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T20:44:36+01:00
Zad 1)
1. -5 + 2x - wyrażenie algebraiczne
2. 2 x (½ * 4 - 8,3)- wyrażenie algebraiczne
3. (-4)²- wyrażenie arytmetyczne (występują tylko liczby i znaki działań)
4.√₂₅a - wyrażenie algebraiczne
5. (2 - x)²- wyrażenie algebraiczne
6) 5² + 11²- wyrażenie arytmetyczne
Zad 2) Nazwij wyrażenia algebraiczne.
ab - iloczyn liczb a i b
½d² - połowa kwadratu liczby d
½(a - b) * h -połowa iloczynu liczby h przez różnicę liczb a i b
ah -iloczyn liczb a i h
½d₁d₂ - połowa iloczynu liczb d₁ i d₂
abh-iloczyn liczb a, b i h
⅓abh - trzecia część iloczynu liczb a, b i h
(c - d)² - kwadrat różnicy liczb c i d
a² + b² suma kwadratów liczb a i b
√ab - iloczyn pierwiastka z liczby a przez b
6 4 6
2009-11-03T20:48:50+01:00
1]słuchaj-wyrażenia arytmetyczne nie mają liter ,tylko same cyfry a algebraiczne cyfry i litery wyrażenia arytmetyczne to: 2],3] i 6] zad.2]ab-iloczyn liczb a i b ½d²-połowa kwadratu liczby d ½[a-b]×h p ołowa iloczynu różnicy liczb a i b i liczby h ah-iloczyn liczb a i h ½d¹d²-połowa iloczynu liczb d¹ i d² abh-iloczyn liczb a b h ⅓abh-⅓ iloczynu liczb a b h [c-d]²-kwadrat róznicy liczb ci d a²+b²=suma kwadratów liczb a i b √ab-pierwiastek z iloczynu liczb a i b te wyrażenia mogą tez oznaczać konkretne wzory np:1] pole prostokąta 2]pole kwadratu 5]pole rombu 6]objętośc prostopadłoscianu 7] objetosc ostrosłupa 9]wzór skróconego mnozenia
3 4 3