Odpowiedzi

2009-11-03T20:44:58+01:00
Kropka zatrzymuje (oddziela zdanie)
przecinek -
średnik rozdiela ktopke a przecinek
-
wielokropka używamy go cytacie na końcu zdania
pytajnika jak chcemy złożyć pytanie
wykrzyknika najczęsciej wołącza : hej! hura!
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T20:46:15+01:00
-Kropka zamyka wypowiedzenie (tzn. zdanie lub równoważnik zdania), będące podstawową całością składniowo-znaczeniową. W obrębie wypowiedzenia zakończonego kropką mogą występować inne znaki interpunkcyjne. Z tych powodów kropka musi być uważana za podstawowy i najważniejszy znak przestankowania.

-Przecinek wstawiany jest pomiędzy zdaniami podrzędnymi i nadrzędnymi, wprowadzanymi przez jeden z następujących wyrazów (spójników, zaimków lub partykuł):
aby, acz, aczkolwiek, albowiem, aż, azali, ażeby;

-średnik znak przestankowy pełniący funkcję pośrednią między funkcją kropki a przecinka

-pauza oraz półpauza – dwa znaki typograficzne w postaci poziomej kreski usytuowanej w pobliżu średniej linii pisma lub nieco poniżej niej.

-wielokropek, znak interpunkcyjny (...) oznaczający przerwanie toku mowy, niedomówienie; w. w nawiasie wskazuje na opuszczenia w cytowanym tekście.

-pytajnik umieszczany na końcu zdania pytającego.

-Wykrzyknik – nieodmienna część mowy wyrażająca m.in. silne stany emocjonalne, uczucia oraz ujawniająca stan woli mówiącego (np. życzenia, rozkazy) bądź naśladująca dźwięki otaczającego świata.
5 3 5
2009-11-03T20:49:45+01:00
- Kropka to oprócz przecinka najczęściej stosowany znak interpunkcyjny
i jednocześnie jeden z najważniejszych. Podstawową funkcją kropki jest zamykanie zdania.Stawiamy kropkę na końcu zdania pojedynczego albo równoważnika zdania .

- Przecinek stawiamy przed spójnikami powtórzonymi .
- średnik - ; znak przestankowy pełniący funkcję pośrednią między funkcją kropki a przecinka

- Pauza - znak typograficzny w postaci poziomej kreski usytuowanej w pobliżu średniej linii pisma lub nieco poniżej niej.

- wielokropek - znak interpunkcyjny w postaci trzech umieszczonych obok siebie kropek (…) używany na końcu zdania, dla zaznaczenia fragmentów pominiętych

- Pytajnik (znak zapytania) służy do wskazywania na intencję osoby mówiącej, która oczekuje odpowiedniej informacji od osoby, do której kieruje pytanie. Zdania pytające mają specjalną, odmienną od innych zdań, intonację. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie zdania pytające (tzn. te, które w pisowni są zakończone znakiem zapytania) mają charakter rzeczywistych pytań, czyli tzw. pytań samoistnych.

- wykrzyknik - nieodmienna część mowy wyrażająca m.in. silne stany emocjonalne, uczucia oraz ujawniająca stan woli mówiącego (np. życzenia, rozkazy) bądź naśladująca dźwięki otaczającego świata. Inaczej mówiąc są to wyrazy służące do uwydatniania uczuć lub woli mówiącego oraz leksemy będące dźwiękową imitacją zjawisk otaczającego nas świata. Nazwy tej używa się w stosunku do różnych jednostek językowych, ponieważ ich zbiory są wyznaczane przez językoznawców na podstawie różnych kryteriów (np. zbiór wykrzykników wyznaczony na podstawie kryteriów składniowych będzie się różnił od zbioru wyznaczonego na podstawie kryteriów semantycznych czy pragmatycznych) .
DAJ NAJ ! .
5 4 5