Odpowiedzi

2010-04-12T15:59:15+02:00
Zastosowanie metali w różnych dziedzinach techniki:
- miedź - doskonały przewodnik elektryczności; składnik wielu stopów; wytwarza się z niej przewody elektryczne.
- kadm - jego związek chemiczny - selenek kadmu - ma intensywnie czerwoną barwę, której stosuje się jako barwnik (np. sygnalizacja świetlna).
- sód - miękki metal stosowany do produkcji lamp sodowych, które oświetlają ulice.
- platyna - metal szlachetny stosowany w stopie z palladem do unieszkodliwiania spalin samochodowych (jako katalizator).
- żelazo - kowalny metal o największej liczbie zastosowań; rozwój motoryzacji nie byłby możliwy bez wykorzystania jego stopu - stali.

Co to jest korozja metali?
Korozja jest to niszczenie metali i ich stopów przez czynniki występujące w środowisku przyrodniczym.

Rodzaje korozji:
- korozja atmosferyczna - niszczące, żrące działanie wody oraz powietrza, także znajdujących się w nim innych gazów, na ciała stałe.
- korozja chemiczna - korozja spowodowana działaniem substancji chemicznych w obecności wilgoci, pod warunkiem, że reakcjom chemicznym nie towarzyszy przepływ prądu, np. reakcja metalu z gazem.
- korozja elektrochemiczna - korozja spowodowana działaniem substancji chemicznych, gdy reakcjom chemicznym towarzyszy przepływ prądu, np. reakcja metalu z elektrolitem.
- korozja biologiczna - jest to proces niszczenia metalu lub niemetalu spowodowany przez działanie organizmów żywych, często bakterii.
- korozja naprężeniowa – korozja lokalna zachodząca w materiale, w którym występują stałe naprężenia technologiczne lub eksploatacyjne.
- korozja jądrowa - korozja wywołana niszczącym działaniem silnego promieniowania jądrowego (np. w reaktorach jądrowych).
- korozja zmęczeniowa - wynik współdziałania korozji elektrochemicznej oraz zmiennych naprężeń spowodowanych powstaniem ostrych wżerów przechodzących w pęknięcia wypełnione produktami korozji.
- korozja międzykrystaliczna - korozja przebiegająca na granicy ziaren metalu, powodująca spadek jego wytrzymałości i ciągliwości.
- korozja wżerowa - korozja występują tylko w pewnych miejscach w postaci plam lub wżerów często sięgając głęboko w materiał.
- korozja równomierna - korozja rozprzestrzeniająca się równomiernie na całej powierzchni materiału.
- korozja selektywna - rozpuszczenie jednej fazy lub składnika stopu pod wpływem działania środowiska korozyjnego.
- korozja cierna - występuje kiedy w dociskanych do siebie dwóch elementach jest niewielkie wzajemne powtarzalne przemieszczanie się.

Mam nadzieję, że coś pomogłam.
4 5 4