Odpowiedzi

2010-04-12T16:11:05+02:00
1.Pogłębiała się przepaść gospodarcza pomiędzy Zachodem a
Wschodem. Z tego powodu niektórzy komuniści zaczęli zastanawiać się nad potrzebą zmiany.
2. W 1985 pierwszym sekretarzem KPZR został Michaił Gorbaczow,
który zainicjował program pierestrojki (przebudowy).
3. Rozszerzono granicę wolności słowa i dozwolono pewne prywatne inicjatywy gospodarcze.
4. W Polsce w 1988 roku wybuchły kolejne strajki, w wyniku których komuniści zdecydowali się iść na
pewne ustępstwa.
5. W 1989 rozpoczęły się tzw. obrady Okrągłego Stołu, w których
uczestniczyli zarówno przedstawiciele PZPR jak i Solidarności.