Zad 1.
Napisz słownie, liczbę atomów niemetalu i liczbę atomów tlenu.
4 CO₂
3 N₂O₅
5 SO₃
7 H₂O
Zad 2 .
Oblicz, gdzie jest więcej atomów tlenu: w trzech cząsteczkach tlenku węgla (IV), czy w dwóch cząsteczkach tlenku siarki (VI)

Proszę pilne[!][!][!]
Dam naj :)

1

Odpowiedzi

2010-04-12T16:11:32+02:00
1. 4 at niemet. i 8 at tlenu
2. 6 at niemet. i 15 at tlenu
3. 5 at nm. i 15 at tl.
4. 14 at nm i 7 at tl.

zad 2
1. 3CO₂= 6 at tlenu
2. 2SO₃= 6 at tl
odp po tyle samo