Wojna secesyjna w U.S.A.
a) stan gospodarczy
b) data wojny
c) abolicja
d) secesja
e) strony walczące
f) skutki wojny

Ma być odpowiedź (pokrótce, ale dużo o skutkach i innych np. stan gospodarczy) na każde od a do f. Dużo pkt., więc solidnie i na temat. Tam gdzie pisze abolicja, to jest to jakieś pojęcie lub coś, ale związane z tą wojną i trzeba o tym rozwinąć. NA DZISIAJ! Jeżeli nie dasz jakiegoś punktu a-f, to daje spam i zgłaszam błędną!!

1

Odpowiedzi

2010-04-14T19:09:28+02:00
Wojna secesyjna w U.S.A.

a) stan gospodarczy
Północ i południe były dwoma odrębnymi strefami. Różnice ekonomiczne pomiędzy nimi ciągle się bardziej pogłębiały.
Gwałtowny rozwój gospodarczy. Napływ emigrantów z Europy, którzy zakładali przedsiębiorstwa, co prowadziło do dalszego rozwoju (chęć do pracy, wytrwałość, oszczędność). Państwo tworzyło dobre warunki przedsiębiorcom. Gospodarką kierowano w sposób LIBERALNY.
Stany Zjednoczone zostały wyraźnie podzielone na dwie strefy gospodarcze:
Północ "bogata" -> rewolucja przemysłowa (potrzebni pracownicy do kontynuowania rewolucji), urbanizacja, rolnictwo zdominowało farmy rodzinne.
Południe "biedne" - > głównie rolnictwo -> plantacje bawełny, tytoniu i ryżu; wykorzystywanie niewolników.
Na północy rodził się kapitalizm, południe zostawało w konserwatywnym tyle.
Na północy wprowadzono cła, aby nie została zalana produktami z Europy. Europa również je wprowadziła. W rezultacie na południu traciła uprawa bawełny.

b) data wojny
Miała miejsce w latach 1861-1865. A dokładniej:
rozpoczęcie: 12 kwietnia 1861
zakończenie: 26 maja 1865

c) abolicja
Abolicjonizm był ogólnie ruchem, który miał na celu zniesienie niewolnictwa (głównie na biednym południu). Abolicjoniści uznawali niewolnictwo za jedną ze straszniejszych rzeczy, grzechów. Organizowali ucieczki niewolników, propagowali bardzo ten ruch społeczny, próbowali organizować powstania niewolników (nieskuteczne).

d) secesja
Secesja jest to oderwanie się od czegoś, odłączenie od czegoś (rozłączenie się poszczególnych Stanów w wojnie na dwie grupy: północ i południe - odłączenie się południowej części od "całych Stanów" - północnej).

e) strony walczące
1)Republikanie - Północ - byli przeciwni niewolnictwu;
prezydent: Abraham Lincoln;
utworzona została Unia (Stany Zjednoczone);
strona była również nazywana mianem Jankesów

2)Demokraci - Południe - uważali niewolnictwo za odrębną sprawę każdego stanu;
prezydent: Jefferson Davis;
utworzone zostały Skonfederowane Stany Ameryki Północnej;
strona była również nazywana mianem konfederatów;
powołali oni własną armię, rozpoczęli rozbrajanie żołnierzy federalnych

f) skutki wojny
-straty w Stanach Zjednoczonych
-zginęło 600 tys żołnierzy i 600 tys zwykłej ludności
-zniszczenie miast i wsi
-uchwalenie poprawki do konstytucji, która znosiła niewolnictwo
-utrzymywanie i zapewnianie pracy Murzynom, którzy nie radzili sobie jako wolni ludzie
-przyznanie prawa do głosowania wszystkim dorosłym mężczyznom

Mam nadzieję, że wystarczy. :)
1 5 1