Z pewnej wysokosci wyrzucono ciało pionowo w dół. Po upływie czasu 1s ciało znajdowało się na wysokości 30m a po upływie t2=2s znajdowało się na wysokości 5m.Oblicz wysokość z jakiej rzucono ciało i szybkość z jaka uderzyło ono w dól. Pomin opory ruchu

1

Odpowiedzi

2009-11-04T09:32:53+01:00
T1=1s
h1=30m
t2=2s
h2=5m
OBL h,V
ROZWIĄZANIE
s=h-(Vot+1/2gt²)

s(1)=h1→30=h-Vo-1/2g
s(2)=h2→5=h-2Vo-2g dwa rownania i dwie niewiadome h,Vo

25=Vo+3/2g→Vo=25-3/2*9,81=10,285
h=30+10,285+0,5g=45.19m
=======================
V=Vo+gt→t=(V-Vo)/g
h=Vot+1/2gt²
h=Vo(V-Vo)/g+1/2*(V-Vo)²/g
h=(V²-Vo²)/(2g)
(V²-Vo²)=2hg
V²=Vo²+2hg
V²=10,285²+2*45.19m*9,81=105,78+886.6278=992,41
V=31,5m/s

Pozdr
18 1 18