Odpowiedzi

2010-04-12T16:36:47+02:00
Zasada Senioratu.

Podział kraju na synów króla. Każdy rządził swoją częścią. Władzę zwierzchnią miał najstarszy syn, który posiadał dzielnicę senioralną.
Zasadza ustanowiona w dobrej intencji, ale doprowadziła do rozpadu kraju na wiele małych części. Krzywousty chciał uniknąć walk jest synów o koronę i władzę, wiec wprowadził tę zasadę. Każdy władca robił to samo i po pewnym czasie z jednego Bolesława powstało ponad 100 państewek na terenie Królestwa.
66 4 66
2010-04-12T16:39:18+02:00
Krzywousty w testamencie podzielił państwo pomiędzy swoich synów. Chodziło o dziedziczenie, które zapobiegło by walkom pomiędzy braćmi o tron.
Obowiązywała tzw. zasada senioratu.( Władza w dzielnicy senioralnej należała do najstarszego z braci - princepsa)
Dzielnica seniorala- objęła ziemię krakowską z Krakowem, ziemię łęczycko-sieradzką, część Wielkopolski z Gnieznem i Kaliszem.
Princeps był najważniejszym z braci, decydował o polityce zagranicznej państwa, był naczelnym wodzem i także najważniejszym sędzią. Do princepsa należało zwierzchnictwo nad Pomorzem Gdańskim.

Reszta państwa została podzielona na dziedziczne dzielnice:
-Władysław II otrzymał Śląsk i Ziemię Lubuską.
- Bolesław IV Kędzierzawy - Mazowsze i Kujawy
- Mieszko III Stary - zachodnią Wielkopolskę z Poznaniem
- Henryk - ziemię Sandomierską
- Kazimierz urodził się po śmierci ojca i nie otrzymał żadnej dzielnicy.
39 3 39