1. Przyporządkuj odpowiednim narządom układu pokarmowego właściwe funkcje:
a)dwunastnica
b)jelito cienkie
c)jama ustna
d)żołądek

1) trawienie białek
2)rozdrabnianie mechaniczne pokarmu
3)wchłanianie strawionego pokarmu do krwi
4)trawienie węglowodanów, tłuszczów, białek przez sok trzustkowy

2.W skórze człowieka pod wpływem promieniowania ultrafioletowego może powstawać witamina:
a)A b)E c)B d)żadna z wymienionych

3.Podstawową jednostką budującą cząsteczkę skrobi jest:
a)glikogen
b)glukoza
c)kwas tłuszczowy
d)aminokwas

4.Przez nerki usuwane są produkty przemiany materii:
a)tylko dwutlenek węgla
b)tylko mocznik
c)tylko woda
d)brak prawidłowej odpowiedzi

5.W moczu zdrowej osoby nie powinien znajdować się:
a)amoniak
b)sole mineralne
c)mocznik
d)glukoza
e)woda

Proszę o prawidłowe odpowiedzi:DD

2

Odpowiedzi

2010-04-12T16:44:13+02:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T16:53:28+02:00
1. 1) d
2) c
3) b
4) a

2. zadna z odpowiedzi
3. b
4. b
5. a