Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T08:17:10+01:00
Teoria państwa u św. Augustyna wychodzi z założenia oddzielenia funkcji kościelnych od cesarskich.
Kościół oddziaływuje na społeczeństwo, a państwem
interesuje się pośrednio. Państwo powinno pomagać kościołowi w zwalczaniu herezji.
Augustyn wygłosił wiele ciekawych i intrygujących teorii:
I. Bóg jest najwyższym bytem, ponieważ jest bytem niezależnym – jest przyczyną wszelkiego bytu i to nie tylko przyczyną jego powstania, ale także i jego przemian.
II. Bóg jest najwyższym przedmiotem poznania, ale i przyczyną tego powstania.
III. Bóg jest najwyższym dobrem i przyczyną wszelkiego dobra.
Państwo to zespół ludzi uznających wspólne prawa i korzystających
ze wspólnego pożytku bytowania. Rzymskie pojęcie „respublica” traktuje
Augustyn w trzech znaczeniach. Po pierwsze jako zespół obywateli
w organizacji politycznej. Po drugie jako organizację samej wspólnoty
ustanowionej na podstawie uznanych przez wszystkich zasad. Po trzecie
jako udział we wspólnocie społeczno – politycznej oraz posiadanie obywatelstwa.
6 2 6