Odpowiedzi

2010-04-12T17:12:18+02:00
Stalinizm – system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR po przejęciu pełni władzy przez Józefa Stalina.

Podstawowymi cechami stalinizmu były:

* nieograniczona władza Stalina prowadząca w późniejszym okresie do tzw. kultu jednostki.
* kontrola wszelkich dziedzin życia przez nomenklaturę partyjną.
* aparat terroru ukierunkowany na zwalczanie realnych i domniemanych przeciwników władzy sowieckiej oraz zastraszenie społeczeństwa.
* zakrojona na szeroką skalę militaryzacja kraju.
* ekonomia oparta na ścisłym, centralnym planowaniu inwestycji i centralnej dystrybucji dóbr.
* kolektywizacja rolnictwa i położenie nacisku na przemysł ciężki i produkcję zbrojeniową.
* wspieranie ruchów komunistycznych w innych krajach.
* polityka imperialna zmierzająca do podporządkowywania innych państw władzy ZSRR.
2 5 2