Odpowiedzi

2010-04-12T17:12:28+02:00
Prostokąt:
a = 6 cm
b = 8 cm

1 przypadek:
Obracamy prostokąt wzdłuż boku a, otrzymujemy walec o wymiarach:
a = H = 6 cm
b = r = 8 cm

Obliczam pole powierzchni:
Pc = 2Pp + Pb
= 2πr^2 + 2πrH
= 2 * π * 8^2 + 2 * π * 8 * 6
= 128π + 96π
= 224π [cm2]

2 przypadek:
Obracamy prostokąt wzdłuż boku b, otrzymujemy walec o wymiarach:
a = r = 6 cm
b = H = 8 cm

Obliczam pole powierzchni:
Pc = 2Pp + Pb
= 2πr^2 + 2πrH
= 2 * π * 6 ^ 2 + 2 * π * 6 * 8
= 72π + 96π
= 168π [cm2]

Obliczam stosunek pól powierzchni powstałych brył:
Pc2 : Pc1 =
= 168π : 224π
= 168/224
= 3/4.
25 4 25