Odpowiedzi

2009-11-04T11:51:12+01:00
Główną przyczyną tworzenia się dziury ozonowej jest nadmiar freonów, które są min. w : spręźarkach, chłodniach i urzadzeniach klimatyzacyjnych, przy produkcji lakierów, w przemysle kosmetycznym, w medycynie.

Głównymi przyczynami tworzenia się kwaśnych deszczy są:
-procesy spalania paliw (chlorowodór, siarkowodór)
-wybuchy wulkanów
-wyładowania atmosferyczne
-wysoka urbanizacja miast i powstawanie nowych fabryk

Zjawisko efektu cieplarnianego powodujw głównie obecnośc gazów cieplarnianych w atmosferze. Pyły, areozole.

5 4 5