Odpowiedzi

  • wtom
  • Początkujący
2009-11-04T12:29:19+01:00
A - przyspieszenie
t- czas
S - droga
Vk - prędkość końcowa
Vp - prędkość początkowa

Wzory:
a = (Vk - Vp)/t
z przekształcenia: t = (Vk-Vp)/a
S = at²/2

Rozwiązanie:
t = 10m/s / 2m/s² = 5s
S = 2m/s² (5s)² / 2
S = 2m/s² 25s² / 2
S = 50m/2
S = 25

2009-11-04T12:35:51+01:00
A - przyspieszenie w ruchu jednostajnie zmiennym = (v₂ - v₁) /Δt
Δt = t - t₀
ponieważ t₀ = 0 to Δt = t
a = ( v₂ - v₁ )/t
v₂ - prędkość końcowa
v₁ - prędkość początkowa
t - czas ( wartość szukana )
a = ( v₂ - v₁ ) /t
at = v₂ - v₁
t = ( v₂ - v₁ )/a = ( 15 - 5 )/2 = 10/2 = 5s
s - droga w ruchu jednostajnie zmiennym = v₁t + at²/2 =
= 5 razy 5 + 2 razy 5² dzielone przez 2 = 25 + 5² = 25 + 25 = 50m