Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:12:24+02:00
Zadania w załącznkiku:)
9.68

Dane:

Cmol 1= 0,1 mol /dm3

K1 = 1,6 x 10^-2

K2 = 6,3 x 10^-8

Dysocjacja kwasu

1) H2SO3 <--> H^+ + HSO4^-

2) HSO3^- < ---> H^+ + SO4^2-

Stosunek Cmol1/K1 < 400 można do obliczenia α1 czyli stopnia dysocjacji zastosować prawo rozcieńczeń Ostwalda w postaci :

K1 = Cmol1 x α 1^2/ 1 – α1
Z tego równania wyznaczam α 1. Otrzymam równanie kwadratowe

Cmol1 α 1^2 + k1 α 1 –k1 = 0
Po podstawieniu danych :

0,1 α 1^2 + 1,6 x 10^-2 α 1 - 1,6 x 10^-2 = 0 - po uproszczeniu otrzymam ( dzielę wszystko przez 0,1 ,czyli 10^-1)

α 1 ^2+ 1,6 x 10^-1 α 1 – 1,6 x 10^-1 = 0

1 α 1^2 + 0,16 α 1– 0,16 = 0

Obliczam deltę : ∆ = (0,16)^2 + 4 x 0,16 = 0,66

Pierwiastek z : ∆ = 0,81
α 1 = -0,16 + 0,81 /2 = 0,325= - stopień dysocjacji pierwszego etapu.

Stosunek Cmol2 /K2 > 400 ( Cmol2 to stężenie HSO3^-) , można zastosować wzór uproszczony

K2 = Cmol2 x α2^2
Że wzoru na stopień dysocjacji obliczam Cmol 2

α 1 = Cmol2 / Cmol1

Cmol2 = α 1 x Cmol1
Cmol2 = 0,1 x 0,325 =0,0325

α 2 = K2 /Cmol 2 - całe wyrażenie pod pierwiastkiem

α 1 = 6,3 x 10^-8/ 0,0325 - pod pierwiastkiem, powinno wyjść w przybliżeniu 0,0014


9.30


1. obliczyć stopień dysocjacji elektrolitu, wiedząc, że w roztworze

znajduje się 0,2mol cząsteczek zdysocjowanych i 0,2 cząsteczek

niezdysocjowanych.

nz = 0,2 – liczba moli cząstek zdysocjowanych

n n = 0,2 liczba moli cząsteczek niezdysocjowanych

nc = 0,2 + 0,2 = 0,4 mol – całkowita liczba moli cząsteczek

α = nz/nc

α = 0,2 /0,4 = 0,5. można pomnożyć przez 100% , czyli α = 50 % - taki jest stopień dysocjacji


9.64
zad.1
cm1=0,1 mol/dm3
α1=1% =10^-2
α2=90%=0,9

i najpierw obliczam K, żeby potem podstawić do tego normalnego K=(α2^2*cm2)/(1-α) wzoru i wyliczyć cm2
(te nawiasy to tak,żeby odróżnić licznik i mianownik)
K wyliczam tu ze skróconego wzoru bo α1<5%
K=α1^2*cm1
K=(10^-2)^2 * 10^-1
K=10^-5

K=(α2^2*cm2)/(1-α)
i wynika, że
cm2=(K-Kα2)/α2^2
cm2=(10^-5 - 10^-5*0,9)/(0,9)^2
cm2=(1*10^-5 - 0,9*10^-5)/(0,81)
cm2=0,1*10^-5/0,81
cm2=0,12 * 10^-5 = 1,2*10^-6

9.55
4.oblicz stałą dysocjacji kwasu fluorowodorowego jeśli 0,01 molowy

roztwór ma stopień dysocjacji równy 22%

HF ---> H^+ + F^-

Cmol = 0,01 mol/dm3

α = 22 %

K = ?

Korzystamy z prawa rozcieńczeń Ostwalda

K = Cmol x α ^2 / 1 – α

Stopień dysocjacji α = 22 % jest większy od 5 % , nie można korzystac z uproszczonego wzoru:)

K = 0,01 x 0,22^2 / 1 – 0,22

K = 0,00048/0,78

K = 0,00062 = 6,2 x 10^-4


9.56

HCN ß----> H^+ + CN^-

Dane :

K = 7,5 x 10^-10 – stała dysocjacji HCN

pH = 5
α = ?
obliczyć stężenie molowe kwasu Cmol

pH = 5 , czyli stężenie jonów [H^+] = 10^-5 mol/dm^3

Z równania dysocjacji wynika, że 1 mol kwasu dysocjuje na 1 mol H^+,

czyli stężenie molowe kwasu jest takie samo jak jonów H^+ ,

czyli Cmol = 10^-5 mol dm^3

Cmol/K = 10^-5 / 7,5 x 10^-10 = 0,13 x 10^5 – > 400, a więc można zastosować wzór prosty

K = α ^2 x Cmol

Obliczamy α


α ^2 = K/Cmol

α = 7,5 x 10^-10 / 10^-5 ( całe wyrażenie pod pierwiastkiem)

α = 75 x 10 –6 ( całe wyrażenie pod pierwiastkiem)

czyli α = 8,66 x 10^-3 = 0,00866

1 5 1