Gdy w zaróweczce latarki płynie prad o natężeniu 200mA moc żarówki wynosi 1w jakie napięcie wytwarza bateria do ktorej podłaczona jest zaroweczka?

Jeżeli zwiększymy odległość między dwiema naelektryzowanymi kulkami, to siły ich wzajemngo odziaływania:
A.Wzrosną, jeżeli kulki są naelektryzowane jednoimienie
B.Wzrosną jeżeli kulki s naelektryzowne różnoimiennie
C.Wzrosną niezależnie od znaku ładunku
D.zmaleją niezaleznie od znaku ładunków kulek

1

Odpowiedzi

2010-04-12T18:04:23+02:00
1.
200 mA = 0,2 A
P = 1 W
U = ?

P = U * I
U = P/I
U = 1 W / o,2 A
U = 5 V

2. b

1 1 1