Przekształć zdania pojedyncze na zdania złożone podrzędnie okolicznikowe.

1.Pomimo braku czas wziął udział w konkursie matematycznym.
2.Cieszył się z powodu wygrania wycieczki do Grecji.
3.Po zakończeniu zajęć poszedł do biblioteki.
4.Udał się tam w celu zgromadzenia odpowiednich materiałów.

Proszę o rozwiązanie :)

1

Odpowiedzi

2013-07-10T19:53:05+02:00

1.Pomimo braku czas wziął udział w konkursie matematycznym.

Pomimo że nie miał czasu,wziął udział w konkursie matematycznym-ok. warunku
2.Cieszył się z powodu wygrania wycieczki do Grecji.

Cieszył się, bo wygrał wycieczkę do Grecji.-ok. przyczyny
3.Po zakończeniu zajęć poszedł do biblioteki.

Gdy zakończył zajęcia, poszedł do biblioteki.-ok.czasu
4.Udał się tam w celu zgromadzenia odpowiednich materiałów.

Udała się tam, aby zgromadzić odpowiednie materiały.-ok. celu