Te wydarzenia co napisałam są nie pokolei ja mam je ułożyć w kolejności chronologicznej.
WYDARZENIA
Zielone włosy Ani.
Śmierć Mateusza.
Ocalenie życia siostrze Diany.
Ania i Diana w gościnie u ciotki Józefiny.
Urodziny Diany-spotkanie Ani z panią Józefiną.
4miesiące w domu sierot
Zatarg z panią Małgorzatą Linde.
Praca u pani Thomas.
Śmierć rodziców.
Zaprzyjaźnienie się z Dianą.
Szkolne nieporozumienie.
Upicie Diany.
Wizyta pastora z żoną.
Zabawa w wyzywankę.
Zapisanie Ani do chóru.
Ania na podwieczorku u pastorostwa.
Sukcesy szkolne Ani.
Zaginięcie broszki.
Piknik.
Uratowanie Ani przed Gilbertem.

2

Odpowiedzi

2010-04-12T18:17:48+02:00
Śmierć rodziców.
Praca u pani Thomas.
4miesiące w domu sierot.
Zatarg z panią Małgorzatą Linde.
Zapisanie Ani do chóru.
Zaprzyjaźnienie się z Dianą.
Szkolne nieporozumienie.
Zielone włosy Ani.
Upicie Diany.
Ocalenie życia siostrze Diany.
Urodziny Diany-spotkanie Ani z panią Józefiną.
Ania i Diana w gościnie u ciotki Józefiny.
Zabawa w wyzywankę.
Wizyta pastora z żoną.
Piknik.
Uratowanie Ani przed Gilbertem.
Ania na podwieczorku u pastorostwa.
Zaginięcie broszki.
Sukcesy szkolne Ani.
Śmierć Mateusza.
2010-04-12T18:53:51+02:00
20Śmierć Mateusza.
19Sukcesy szkolne Ani.
18Ania i Diana w gościnie u ciotki Józefiny.
17Uratowanie Ani przez Gilberta!.
16Zielone włosy Ani.
15Zapisanie Ani do chóru.
14Zabawa w wyzywankę.
13Ania na podwieczorku u pastorostwa.
12Wizyta pastora z żoną.
11Urodziny Diany-spotkanie Ani z panią Józefiną.
10Ocalenie życia siostrze Diany.
9Upicie Diany
8 Szkolne nieporozumienie..
7 Piknik.
6 Zaginięcie broszki.
5Zaprzyjaźnienie się z Dianą.
4 Zatarg z panią Małgorzatą Linde.
3 4miesiące w domu sierot
2Praca u pani Thomas.
1Śmierć rodziców.