Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T18:42:24+02:00
ŁAGIEWKA PYŁKOWA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
wydłużona wypustka wegetatywnej komórki ziarna pyłku. Zadaniem łagiewki pyłkowej jest przetransportowanie komórek plemnikowych do rodni (u nagozalążkowych) lub woreczka zalążkowego (u okrytozalążkowych). Wykształcenie łagiewki pyłkowej umożliwiło roślinom nasiennym uniezależnienie procesu zapłodnienia od wody.

łagiewka pyłkowa, u roślin nasiennych delikatna, rurkowata wypustka gametofitu męskiego wychodząca z kiełkującego ziarna pyłku, rosnąca w kierunku gametofitu żeńskiego (woreczka zalążkowego u okrytozalążkowych) i przenosząca doń komórki plemnikowe.

2.zapylenie– przemieszczanie męskich kom. rozrodczych nie wymaga wody
samozapylenie zapylenie własnym pyłkiem /nie korzystne; jedynie dla większości zbóż i motylkowych jest to zjawisko normalne/
obcopylność– zapylenie krzyżowe zapylenie między różnymi osobnikami tego samego gat.
przedprątność–wcześniej dojrzewają pręciki (rośliny z rodziny złożonych i dzwonkowatych)
przedsłupność– wcześniej dojrzewają słupki (babka okrągłolistna, kokornak powojnikowy)
samopłonność– samosterylność polega na wytwarzaniu przez roślinę substancji przeciwdziałających rozwojowi na znamieniu słupka jej własnego pyłku ( żyto zwyczajne, gorczyca biała)
różnosłupkowość– heterostylia polega na występowaniu u różnych osobników tego samego gatunku kwiatów o różnej długości szyjki i nitek pręcika (pierwiosnek chiński)
owadopylność
wiatropylność

3.Rośliny nagonasienne są to rośliny iglaste np. sosna zwyczajna, igły to przekształcone liście dzięki którym ograniczone jest parowanie wody dlatego są odporne na suszę i zimno. Rośliny iglaste SA zimo-zielone. Igła sosny ma szczególna budowę, ma kształt owalno płaski, aparaciki szparkowe rozmieszczone są w specjalnych zagłębieniach, wewnątrz igły biegną dwa kanały żywiczne, skórka jest jednowarstwowa pokryta woskiem roślinnym. Sosna jest rośliną rozdzielnopłciowa, ale jednopienną tzn. że wytwarza kwiaty żeńskie i męskie na jednym drzewie. Kwitnie w maju. Kwiatostany żeńskie wyrastają na wierzchołku najmłodszych łodyżek i maja postać małej czerwonej szyszeczki składającej się z pojedynczych kwiatków. Pojedyńczy kwiatek to łuska na której są dwa zalążki. Ponieważ nie SA one niczym okryte dlatego mówimy ze sosna jest nagozalążkowa. Zalążek składa się w dwóch osłonek, okienka a wewnątrz zalążka z tzw. Komórki macierzystej czyli bielma pierwotnego z dwiema rodnicami. Zalążek to gametofit żeński. Kwiatostany męskie wyrastają u podstawy najmłodszych łodyżek i maja postać żółtych kłosów lub „kotków”. Kwiatostanów wyrasta bardzo duzo, pojedynczy kwiatek to tzw. Pręcik na nim są dwa pylniki w pylnikach na drodze mejozy tworzy się bardzo dużo ziaren pyłku. Ziarno pyłku to gametofit męski, który ma 1n chromosomów. Pyłek składa się z dwóch komórek większej wegetatywnej, z której powstanie łagiewka pyłkowa, z mniejszej generatywnej, w której jest plemnik. Pyłek zaopatrzony jest w dwie komory powietrzne które unoszą go. Sosna jest wiatropylna. Zapylenie to przedostanie się pyłka na okienko zalążka dzięki wiatrowi. Gdy pyłek znajdzie się na okienku zalążka wytwarza łagiewkę z komórki wegetatywnej, która wrasta w zalążek. Łagiewka tworzy kanalik, którym plemnik z pyłku wędruje do rodni. Do zapłodnienia nie potrzebna jest woda. Po zapłodnieniu tworzy się zygota a z niej nasiono sosny.
Jest 224 tysiące gatunków roślin okrytonasiennych. Należą do nich: rośliny drzewiaste, rośliny zielne o łodydze niezdrewniałej. Inny podział roślin okrytonasiennych to:
Rośliny jednoliścienne to takie u których zarodek młodej rośliny ma jeden liścień np. trawy, zboża, kukurydza, bambus;
Rośliny dwuliścienne u której zarodek młodej rośliny ma dwa liście np. groch, fasola, pomidor, marchew.
Głównym elementem wiązki przewodzącej w drewnie okrytonasiennych są naczynia. Kwiat jest najczęściej obupłciowy o wielkiej różnorodności budowy. Z owocolistków które się zrastają tworzy się osłonka zalążka stąd okrytozalążkowe. Gametofit ulega jeszcze większej redukcji. Gametofit żeński to woreczek zalążkowy, gametofit męski to ziarno pyłku. Zachodzi tzw. Podwójne zapłodnienie, które polega na tym że, jedna gameta męska wnika do komórki jajowej tworząc diploidalną zygotę z niej tworzy się zawiązek młodej rośliny zarodek. I to jest właśnie zapłodnienie. Druga gameta męska łączy się z komórką centralną czyli wtórnym jądrem woreczka zalążkowego w wyniku czego powstaje triploidalna komórka z której przez szereg podziałów powstanie bielmo. Bielmo to tkanka odżywcza w nasieniu konieczna dla rozwijającego się zarodka młodej rośliny aby mógł wykiełkować, przebić się przez glebę i rozpocząć samodzielna fotosyntezę czyli samożywność.Proszę :))
2 5 2
2010-04-12T18:54:32+02:00
U mszaków występuje przemiana pokoleń. Na przemian pokolenie płuciowe (GAMETOFIT) (ulistniona łodyga) i pokolenie bez płuciowe (SPOROFIT) (nie ulistniona łodyga). Pokoleniem dominującym jest zielony, samożywny Gametofit. Sporofitem w rozwoju paprotników jest dorosła rozwinięta paproć wytwarzająca zarodnik. Jest to pokolenie dominujące. gametofitem jest małe niepozorne przedrośle. Do zapłodnienia u paproci konieczna jest woda.
Cykl paproci:
zarodnik -> plemnia/rodnia -> mały sporofit -> korzenie -> kłącze -> młody liść -> sporofit -> zarodnia -> zarodnik -> ...

Cykl rozwojowy mchu:
zarodnia -> zarodnik -> splątek -> gametofit -> gametofit męski/gametofit żeński -> plemnia/rodnia -> sporofit -> chwytniki -> listki -> łodyżka -> zarodnia -> łodyżka sporofitu -> zarodnia -> ...