A) Wymień przykład regionu Europy, w którym w ciągu ostatnich 20 lat doszło do:

A. walk zbrojnych..............................
B. zamachów terrorystycznych.......................

b) Opisz podłoże wymienionych wyżej zajść.

A. ..............................
B. ..............................


TO JEST ZADANIE 5 ZE STRONY 69 "PLANETA NOWA" GIMNAZJUM KLASA 2.

prosze o odpowiedz

1

Odpowiedzi

2010-04-12T19:08:41+02:00
A)

A. Gruzja
B. word trade center USA

b)

A. konflikt zbrojny spowodowany walkami o niepodległość
B. atak terrorysyczny dokonali go prawdoodobnie Irkińczycy i chieli wywołać strach amerykanów
3 3 3