Czterech pracowników budowlanych zarobiło łącznie 6300zł.Kwotę tę rozdzielili pomiędzy siebie proporcjonalnie do liczby dni pracy.Pierwszy pracował 4 dni,drugi- 9 dni, trzeci-5 dni , a czwarty- 7 dni . Jakie wynagrodzenie otrzymał każdy z nich?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-12T19:09:38+02:00
X-stawka za jeden dzień pracy
4x+9x+5x+7x=6 300
25x=6 300 /:25
x=252 zł
I pracownik 4*252=1008 zł
II pracownik 9*252=2268 zł
III pracownik 5*252=1260 zł
IV pracownik 7*252=1764 zł
27 4 27