Odpowiedzi

2009-11-04T15:17:07+01:00
Prawdomówność - wartość moralna cechująca człowieka mówiącego tylko prawdę - człowieka szczerego.


Dobre wychowanie - To ruch ciała, mimika, sposób bycia, wysławiania się, uśmiechu, postępowania nawet w drobnych spawach – wszystko to mówi nam o tym, kim jesteśmy. To dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek.
2009-11-04T15:22:48+01:00
Prawdomówność - jest to wartość, która cechuje człowieka mówięcego wyłącznie prawdę

dobre wychowanie - tzw. "Savoir vivre" - dobre maniery ; to także proces wykształcania swojego zachowania, charakteru ; umiejętność zachowania się, polega na wykształceniu np. w dziecku dobrych zachowań, manier odnośnie do sytuacji; kultury.
1 1 1
2009-11-04T15:29:53+01:00
Prawdomownosc- Bez zajęcia postawy prawdomówności nie jest możliwe skuteczne przeciwstawienie się kłamstwu. Człowiek prawdomówny docenia rangę racji rozumowych i jest świadomy tego, że u ich podstaw zawsze stoi wartość prawdy. Odpowiednikiem psychologicznym prawdomówności jest szczerość. Osoba prawdomówna jest zdolna do okazania szczerości; nie kryje się za maskami kłamstw lub niejednoznaczności.
Cechą pierwszą człowieka prawdomównego, czyli kogoś, kto żyje prawdą - jest otwartość. W świecie ludzkim nie ma prawdy bez otwartości. Stanowi ona osobowościową zasadę wielu wartości interpersonalnych, aż po ustrój społeczno-polityczny włącznie. Otwartość na prawdę to otwartość na inność, na różnorodność istnienia, a tym samym afirmacja prawa innych do trwania w inności. Otwartość przeciwstawia się postawie politycznej poprawności oraz tendencji do oparcia stosunków międzyludzkich na zasadzie nierówności, podległości i dominacji jednych nad drugimi. Otwartość jest podstawą sensu demokratycznego ustroju jako systemu regulującego wspólnotowe życie w różnorodności.
Dobre wychowanie-Dobre wychowanie to autentyczność, spójność w myśleniu, uczuciach i w działaniu. To trudna umiejętność i łatwo o niej zapomnieć. Bycie spójnym wzbudza zaufanie otoczenia i pozwala tworzyć relacje oparte na wzajemnej życzliwości. Prowadzi do współodczuwania. Daje szanse na leczące samotność bycie z innymi ludźmi.