Odpowiedzi

2010-04-12T22:51:57+02:00
Kampania wrześniowa 1939 roku,to pierwszy etap II wojny światowej,rozpoczęty napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 IX,i zakończony klęską nie przygotowanej do wojny Polski.Niemcy mieli zdecydowaną przewagę liczebną i militarną.Dowództwo polskie nie opracowało planu obrony kraju od zachodu,lecz tylko plan osłony granic.Zbytnio rozciągnięte wojsko polskie,dało możliwośc otoczenia i rozbicia na zbyt wielkiej przestrzeni jak na ich możliwości obronne(bitwa graniczna do 6 IX).Jedyną poważniejszą próbą zwrotu zaczepnego była bitwa nad Bzurą.
Naczelny wódz już 6 IX opuścił Warszawę i udał się ze swym sztabem do Brześcia nad Bugiem,skąd nie mógł skutecznie dowodzic.
W połowie września główne siły polskie były rozbite,a niemal całe ziemie zajęte przez wojska niemieckie.
Gdy 17 IX oddziały radzieckie wkroczyły do Polski,prezydent Ignacy Mościcki,rząd i naczelny wódz przekroczyli granicę Rumunii,zaś Anglia i Francja,które uprzednio zobowiązały się do podjęcia ofensywy,nie uczyniły niczego by pomóc Polakom w kampanii wrześniowej.
Żołnierz polski wraz z całym narodem walczył do ostatka,broniąc Westerplatte,Oksywii,Modlina,Helu.Szczególnie upamiętniła sie obrona Warszawy,w której wojsko wraz z ludnościa,przez szereg dni odpierało wroga(kapitulacja 28 IX).Również wielką zasługę miała ludnośc w obronie Górnego Śląska.Końcem kampanii wrześniowej była kapitulacja grupy operacyjnej gen.Kleberga pod Kockiem 5 X 1939 roku.
Wielu naszych rodaków dostało się do niewoli,skazani byli na obozy,wywóz w głąb ZSRR,wielu z nich zostało wymordowanych,min.w Katyniu,jak i w innych miejscach,których byc może jeszcze nie znamy,mimoupływu tylu lat,od tamtych tragicznych wydarzeń.
5 3 5