7. Mierzono natężenia prądu przepływającego przez trzy różne żarówki połączone odpowiednio ze sobą i ze źródłem napięcia. Natężenia prądów wskazywane przez mierniki były jednakowe. Żarówki połączono
A) szeregowo,
B) równolegle,
C) dwie równolegle i trzecią szeregowo,
D) dwie szeregowo i trzecią równolegle.

8. Przez żarówkę 1 płynie prąd o natężeniu 0,2 A. Podaj natężenie prądu płynącego przez żarówkę 2 oraz natężenie prądu płynącego przez żarówkę 3. Wszystkie żarówki są jednakowe.
A) 0 A, 0,2A,
B) 0,1 A, 0,1 A,
C) 0,2 A, 0 A,
D) 0,3 A, 0,4 A.9. Wiadomo, że opór elektryczny przewodnika zależy od temperatury, w wyższej jest większy. Porównaj opór włókna żarówki nie świecącej i świecącej.
A) Podczas świecenia opór włókna żarówki jest większy.
B) Opór włókna żarówki nie świecącej jest większy.
C) Opór włókna żarówki świecącej jest mniejszy.
D) Zgodnie z prawem Ohma opór włókna żarówki jest zawsze stały.

10. Opór elektryczny zależy od rodzaju przewodnika oraz jego wymiarów geometrycznych. Zależność ta dana jest wzorem R = r . Wskaż zdanie fałszywe. Opór przewodnika
A) jest wprost proporcjonalny do jego długości l,
B) jest wprost proporcjonalny do jego pola przekroju poprzecznego S,
C) zależy od rodzaju przewodnika (oporu właściwego r),
D) wykonanego ze złota jest mniejszy od oporu przewodnika o tych samych wymiarach geometrycznych wykonanego z aluminium.
12. Obwód elektryczny służący do wyznaczenia oporu elektrycznego pewnego opornika powinien zawierać badany opornik, przewody doprowadzające oraz koniecznie
A) źródło napięcia i woltomierz,
B) źródło napięcia i amperomierz,
C) źródło napięcia, woltomierz i amperomierz,
D) woltomierz i amperomierz; źródło napięcia jest zbędne.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T21:43:53+02:00