Odpowiedzi

2013-06-26T11:06:10+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) azotan(V) wapnia

Ca + 2HNO₃ ---> Ca(NO₃)₂ + H₂
CaO + 2HNO₃ ---> Ca(NO₃)₂ + H₂O
Ca(OH)₂ + 2HNO₃ ---> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O

b) siarczek sodu

2Na + H₂S ---> Na₂S + H₂
Na₂O + H₂S ---> Na₂S + H₂O
2NaOH + H₂S ---> Na₂S + 2H₂O

c) bromek magnezu

Mg + 2HBr ---> MgBr₂ + H₂
MgO + 2HBr ---> MgBr₂ + H₂O
Mg(OH)₂ + 2HBr ---> MgBr₂ + 2H₂O

d) fosforan(V) baru

3Ba + 2H₃PO₄ ---> Ba₃(PO₄)₂ + 3H₂
3BaO + 2H₃PO₄ ---> Ba₃(PO₄)₂ + 3H₂O
3Ba(OH)₂ + 2H₃PO₄ ---> Ba₃(PO₄)₂ + 6H₂O

e) siarczek litu

2Li + H₂S ---> Li₂S + H₂
Li₂O + H₂S ---> Li₂S + H₂O
2LiOH + H₂S ---> Li₂S + 2H₂O

f) siarczan(IV) potasu

2K + H₂SO₃ ---> K₂SO₃ + H₂
K₂O + H₂SO₃ ---> K₂SO₃ + H₂O
2KOH + H₂SO₃ ---> K₂SO₃ + 2H₂O

4 4 4