Tekst-Józef Stalin

Pytania:

1.Tekst powstał:
A.by odwrócić uwagę obywateli od problemów życia codziennego
B.aby upamiętnić dokonania Stalina w dziedzinach:przemysłu,rolnictwa,wojskowości
C.w celu uczczenia urodzin Stalina
D.na otwarcie nowych zakładów przemysłowych

2. Dla autora tekstu Stalin jest:
A.dumą klasy robotniczej
B.ceniony na całym świecie
C.przywódcą narodu polskiego
D.najwspanialszą epoką w historii świata

3. Wybierz prawdziwe zdanie:
A.Autor krytykuje Stalina.
B.Tekst ma charakter propagandowy.
C.Tekst jest obiektywny.
D.Stalin przenosił góry.

PomóŻcie;/;/!!!

1

Odpowiedzi

2010-04-15T20:38:05+02:00
1.c
2.b
3.d

nie wiem czy dobrze ???
mieliśmy coś podobnego