Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-13T01:33:45+02:00
K omórki
przem I ana pokoleń
monokarpiczn E
wid Ł aki
K ultywar
chl O rofil
krze W inki
A limantacyjne
prazy N ofity
taksonom I a
Planta E

1. Z czego zbudowane są rośliny?
2. Polega na przemianie faz jądrowych, czyli regularnym cyklicznym następowaniu po sobie faz rozwojowych o haploidalnej (między mejozą i zapłodnieniem) i diploidalnej liczbie chromosomów (między zapłodnieniem i mejozą).
3. Obok roślin polikarpicznych.
4. Inaczej Lycopodiophyta.
5. Wyraźnie odrębna, jednorodna i trwała odmiana uprawna (hodowlana) rośliny wyróżniająca się walorami użytkowymi lub estetycznymi (określoną cechą lub kombinacją cech), uzyskana w wyniku zabiegów hodowlanych (selekcji, krzyżowania, poliploidyzacji, działania mutagenów), ewentualnie odnaleziona w naturze lub uprawie.
6. Grupa organicznych związków chemicznych obecnych między innymi w roślinach, algach i bakteriach fotosyntetyzujących (np.: sinice).
7. Inaczej fruticulus.
8. Rośliny spożywcze, spożywane przez człowieka
9. Klasa jednokomórkowych glonów z gromady zielenic. Należy do niej ok 350 gatunków.
10. dział systematyki roślin
11. Rośliny z łaciny.

1 5 1