Zad.115. W sklepie sportowym obnizono ceny plecaka o 10 % a dresów o 5% .Jacek kupił plecak i dres przed obnizką i zapłacił 440 zł. Kuba kupił tak sam dres i plecak i zapłacił o 34 zł mniej . Ile kosztuje dres a ile plecak po obnizce ?

zad.zad.114. Klasa 2a i 2b zdobyły w konkursie z okazji dnia zemii 495 pkt. Klasa druga A zdobyła o 20 % pkt mniej niz klasa 2 b . Ile pkt zdobyła klasa 2 b ?

1

Odpowiedzi

2010-04-13T14:53:38+02:00
Cena plecaka x
Cena dresów y
Cena plecaka po obniżce x-10%x
Cena dresów po obniżce y-5%y
x+y=440zł
(x-10%x)+(y-5%y)=440-34
x-10%x+y-5%y=406
x-0.1x+y-0.05y=406
0.9x+0,95y=406 /*-0.95
-0.95(wartość przybliżona)-y=427 (wartość przybliżona)

x+y=440zł
-0.95-y=427
0.05x=13 /*10
0.5x=130 /*2
x=260

x+y=440
260+y=440
y=440-260
y=180
Sprawdzenie
x+y= 440
260+180=440
(x-10%x)+(y-5%y)=440-34
(260-26)+(180-9)=406
234+171=406

Odp: Plecak kosztował 260 zł a dres 180 zl.

Zad 2
2a i 2b maja 495ptk
y-ilość ptk klasy 2b

y+y-20%y=495
y+0.8y=495
1.8y=495 /1,8
y=275
Sprawdzenie
275+275-20%*275=495
495=495
Odp: Klasa 2b miała 275 ptk.


1 5 1